ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Η εταιρεία Λαλαούνης αναλαμβάνει αντλήσεις και μεταφορές βιομηχανικών μη επικίνδυνων αποβλήτων, με βυτιοφόρα οχήματα που φέρουν ειδική πιστοποίηση.

Ειδικότερα, η εταιρεία Λαλαούνης είναι αδειοδοτημένη για τη συλλογή και μεταφορά μη επικίνδυνων αποβλήτων και καταχωρημένη στο Μητρώο Διαχειριστών Μη Επικινδύνων Αποβλήτων του ΥΠΕΚΑ, εξυπηρετώντας τους κωδικούς ΕΚΑ, όπως αυτοί αποτυπώνονται και αντιστοιχίζονται στα κατάλληλα οχήματα μεταφοράς.
Προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας.
image-248156-apovlita.jpg