ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Λαλαούνης
Εκκενώσεις Βόθρων 


Στοιχειά Επικοινωνίας:

Θριάσιο: 21055 704 31 - 
22960 445 45
Δυτική Αττική: 21058 135 11 - 

21053 233 46
Πειραιάς:  21049 682 00
Ανατολική Αττική: 6945 247 102
Μεσόγεια: 6945 247 102
Βόρεια προάστια: 6945 247 102
Αίγινα: 22970 541 69


Τηλέφωνο Άμεσης Εξυπηρέτησης:
6945 247 102


Email: plalaounis@outlook.com.gr

Reload